Skip to main content

Een brand bij een afval- of recyclebedrijf kan grote gevolgen hebben. Niet omdat er veel slachtoffers vallen. Maar wel omdat dergelijke branden om de inzet van veel mensen en materieel vragen, vaak lang aanhouden en de omgeving veel last ondervindt van rook, stank en verkeershinder.

Het beheersen van dit type branden is goed te organiseren. Iedereen die bij dit soort incidenten is betrokken, weet wat er moet gebeuren. Het voorkomen van die branden is een ander verhaal. Omdat er geen gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn en het slachtofferrisico laag is, heeft het toezicht op afval- en recyclebedrijven geen prioriteit. Sterker; regels zijn beperkt of schieten tekort.

Om hier verandering in te brengen, gaan de omgevingsdiensten samen met de veiligheidsregio’s in de provincie Brabant – afvalverwerking en recycling zijn een provinciale verantwoordelijkheid –met de grootste afval- en recyclebedrijven rond de tafel. Met als doel: 1) inzicht te krijgen in de risico’s en scenario’s die zich voor kunnen doen bij afvalverwerking, 2) bewustwording bij het bedrijf te creëren waarop preventie een onderdeel wordt van de dagelijkse routine, 3) passende maatregelen te treffen om de risico’s te verminderen en 4) de restrisico’s te duiden in relatie tot een overzichtelijke en beheersbare brandweerinzet.

Deze vorm van samenwerking hebben we in april 2023 geïntroduceerd. Niet als een manier om tot wetgeving of nieuwe vergunningen te komen, wel als een methode om met de kennis en het inzicht van verschillende partijen een nieuw licht te werpen op risicoanalyse, preventie, (on)mogelijkheden en resultaten. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en aanpak, in plaats van enkel de focus te leggen op bouwkundige, installatietechnische of organisatorische maatregelen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verwerking van wenskaarten met batterijtjes. De kaarten die spontaan ‘happy birthday to you’ laten horen als je ze uit de envelop haalt, gaan na de verjaardag vaak in de prullenbak. Vervolgens ontstaat er een probleem als de batterijtjes in de kaarten bij de verwerking in de shredder ontbranden. Door contact te gaan zoeken met fabrikanten van die kaarten kan een proces in gang gezet worden om waarschuwingen of richtlijnen mee te geven aan de gebruikers van de kaarten.

Ga naar de inhoud