Skip to main content

De overgang van fossiele brandstoffen zoals olie en gas naar schonere energiedragers zoals elektriciteit en waterstof is volop aan de gang. Hoe meer er gebruik wordt gemaakt van schone energiebronnen, hoe meer we ook te maken krijgen met veranderende omstandigheden als het gaat om veiligheid.

Om hulpverleners bij incidenten met schonere energiebronnen veilig te kunnen laten werken en andere betrokkenen vrij te houden van gevaar, is meer nodig dan alleen kennis over blussen en basisinformatie over elektriciteit, zonnepanelen en windmolens. Er ligt dus een uitdaging om het bewustzijn over nieuwe risico’s te vergroten en kennis en ervaring met die risico’s op te doen.

Uiteenlopende risico’s

Het meest zichtbare effect van de energietransitie is de opkomst van elektrische mobiliteit. Elektrische auto’s, scooters en fietsen zijn een vertrouwd beeld op straat. En dus ook in parkeergarages, garageboxen en bergingen. Daar kan het, bijvoorbeeld door beschadiging, misgaan met accu’s waardoor bij het opladen ervan brand kan ontstaan. Omdat dit soort branden moeilijk is te blussen, kunnen die zich snel verspreiden door woningen of gebouwen.

Op locaties waar elektriciteit nodig is, zoals evenementen en festivals, worden steeds vaker luidruchtige dieselgeneratoren vervangen door enorme accu’s. Beter voor het milieu, maar vaak ook een onzekere factor als het om brandveiligheid gaat. Zonneparken, waar vele zonnepanelen staan gegroepeerd, zijn in feite kleine energiecentrales waar bij incidenten de hoogspanning het risico op elektrocutie vergroot.

De plekken waar we wonen en werken veranderen ook. Bij duurzame bouwmethoden worden vaak materialen gebruikt zoals riet en hout, die in vergelijking met baksteen en beton andere brandrisico’s met zich meebrengen. Woningen en gebouwen verwarmen en koelen door middel van elektrische WKO-installaties vraagt om steeds meer elektriciteit, zeker op piekmomenten. Overbelasting van het elektriciteitsnet kan leiden tot kortsluiting, brand en langdurige stroomuitval.

Samenwerking is de sleutel

Om te voorkomen dat veiligheid – lees: het in kaart brengen, voorkomen en beperken van risico’s – niet als een sluitstuk op agenda staat, is het van essentieel belang dat de veiligheidsregio, en dus ook de brandweer, vanaf het begin betrokken wordt bij plannen en initiatieven van o.a. gemeenten en woningbouwverenigingen die te maken hebben met de productie, het transport en het gebruik van schone energie. Door samen te werken en collectief bewust te zijn van de risico’s brengen we op een veilige manier de schonere toekomst steeds dichterbij.

Ga naar de inhoud