Skip to main content

In 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Dat is waar VRMWB naar streeft. Een stevige ambitie die geleidelijk wordt ingevuld met uiteenlopende initiatieven en maatregelen. Soms grootschalig, soms heel klein. Maar allemaal met als doel: de bewustwording vergroten dat iedereen een stap in de goede richting kan doen.

Efficiënter klimaat in kazernes

In 2023 hebben we een flinke slag gemaakt met de implementatie van een gebouwbeheersysteem genaamd Hero Balancer in 60 brandweerkazernes. Dit systeem maakt het mogelijk om het klimaat in de kazernes efficiënt te regelen, waardoor veel rendabeler met energie wordt omgegaan. En dat leidt tot een flinke besparing op de energiekosten.

Streng eisenpakket voor nieuwe gebouwen

Alle gebouwen van VRMWB zijn eigendom van gemeente, in feite is het verduurzamen van die gebouwen ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. We zijn daarom voortdurend in overleg over manieren om aan onze duurzaamheidsambities te kunnen voldoen. Dat resulteert onder andere in het installeren van zonnepanelen op bestaande gebouwen, zoals in 2023 in Etten-Leur. En in het naleven van een streng pakket van eisen voor nieuwe gebouwen. De drie nieuwe kazernes die in 2023 zijn opgeleverd, zijn dan ook volledig energieneutraal en gasloos, zijn voorzien van warmtepompen en voldoen aan maximale isolatiewaardes. En: er wordt hemelwater gewonnen om te gebruiken als bluswater en om de toiletten te spoelen.

Warmtenet

Met de kazerne en kantoren in Breda zijn we in 2023 overgestapt van gas op een warmtenet. Dat betekent concreet dat we geen eigen warmtevoorziening meer hebben, maar dat alle warmte wordt geleverd vanuit de Amercentrale in Geertruidenberg. In deze elektriciteitscentrale wordt met de stook van biomassa warm water geproduceerd dat zijn weg vindt naar onze gebouwen. Daarmee maken we een flinke slag in het verminderen van de CO2-uitstoot; een warmtenet produceert gemiddeld zestig procent minder CO2-uitstoot dan cv-ketels op aardgas.

Elektrisch rijden

Ook in mobiliteit is in 2023 een stap richting een duurzame toekomst gezet met de aanschaf van twintig elektrische dienstbussen en vijftien overige dienstvoertuigen. Daarmee zijn we er nog niet, want in 2024 zal een aanbesteding plaatsvinden om met alle resterende voertuigen over te stappen op elektrisch rijden. Voor groot materieel wordt onderzocht wat de impact is van het overstappen naar biodiesel.

Inzameling PET-flessen

Een maatregel op kleinere schaal, maar niet minder belangrijk, is de start in 2023 met de inzameling van PET-flessen, een initiatief dat een vervolg krijgt met niet langer beschikbaar stellen van kartonnen bekertjes voor koffie en thee. Voortaan drink je uit een eigen mok. Tot slot is besloten dat alle oude armaturen die aan vervanging toe zijn, worden omgeruild voor een led-armatuur in combinatie met een bewegingsmelder. Licht dat onnodig brandt, is dan uit de tijd.

Ga naar de inhoud