Skip to main content

Met een groep kinderen in een dagdeel negen verschillende soorten gevaren en risico’s onder de loep nemen. Dat is wat de Risk Factory belooft, waarmaakt en waar ze succesvol mee is.

De Risk Factory in Geertruidenberg is de plek waar kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool kennismaken met de praktijk van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Ze vinden antwoorden op vragen en leren wat ze moeten doen als hen iets overkomt door in scenario’s situaties na te spelen en die als echt te beleven.

Dat deze manier van kinderen vertrouwd maken met veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de stijging van het aantal deelnemers. In het schooljaar 2022/2023 werd de Risk Factory door 3.200 leerlingen bezocht. In het schooljaar 2023/2024 komt dat getal uit op 4.500 leerlingen. De ambitie is om in het schooljaar 2024/2025 6.000 kinderen te ontvangen.

Bewezen succes

Dat deze kinderen echt baat hebben bij een bezoek wordt ondersteund door bewijs uit wetenschappelijk onderzoek naar gewenst gedrag: de ervaring die de bezoekers bij de Risk Factory opdoen, wordt ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast. Het is pure winst om vast te stellen dat er aan het eind van elk schooljaar weer enkele duizenden kinderen op een verstandige manier weten om te gaan met het bellen naar 112, dat ze weten wat ze moeten doen bij brand, hoe ze veilig door het verkeer kunnen bewegen en hoe belangrijk persoonlijke hygiëne is.

Een onderwerp dat steeds urgenter wordt voor kinderen is cyberveiligheid. In 2023 is dit thema in samenwerking met Hackshield als een nieuw scenario toegevoegd aan het programma. In dit scenario maken kinderen aan de hand van een spel kennis met de gevaren van internet en leren ze om zich ertegen te wapenen. Daarbij komen dingen aan de orde als omgaan met wachtwoorden, online werkelijkheden (hoe herken je bijvoorbeeld nepberichten) en bewustwording. Dat laatste gaat met name over pesten, sexting en criminaliteit, een onderdeel waaraan ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie een bijdrage levert.

Nieuwe doelgroepen

De succesvolle aanpak met jonge kinderen is aanleiding om initiatieven in overweging te nemen waarmee nieuwe doelgroepen kunnen worden bediend die ook baat hebben bij een besef van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, zoals middelbare schoolleerlingen en senioren.

Ga naar de inhoud