Skip to main content

Een hackaton is een manier om in een sneltreinvaart op zoek te gaan naar innovatieoplossingen voor complexe vraagstukken. In kleine groepen strijden deelnemers met elkaar om uit de meest wilde ideeën toepasbare innovaties te laten ontstaan. Het is echt een wedstrijd, de groep met het beste idee wordt tot winnaar uitgeroepen.

Op 16 en 17 februari 2023 vond op het gemeentehuis van Moerdijk de Hackaton Port of Moerdijk plaats. Dit initiatief van Data-uitwisseling West-Brabant – een coalitie tussen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, GGD, Waterschap Brabantse Delta en VRMWB – had als doel om de mogelijkheden van de samenwerking te verkennen om in de toekomst makkelijker en met meer resultaat samen te werken.

Bij de vier partijen werden mensen geselecteerd die in hun dagelijkse werk verbonden zijn met data, zonder alleen te focussen op techneuten of data-analisten. De deelnemers werden bij aanvang ingedeeld in vijf gemengde teams; je leert elkaar beter kennen als je ook echt samenwerkt. Het uitgangspunt was de vraag: wat gebeurt er als coalitieleden samenwerken door data te verzamelen, die uit te wisselen en op basis daarvan ideeën gaan ontwikkelen?

Het vraagstuk werd voorgelegd door de havenmeester van de Port of Moerdijk. Dat kwam kort samengevat hierop neer:

Er is op de Port of Moerdijk veel verkeer van vrachtvervoer dat veilig moet plaatsvinden, maar er wordt vaak geparkeerd waar dat niet mag, er wordt geslapen waar dat niet mag en er spelen zich daarnaast nog behoorlijk wat andere dingen af die eigenlijk niet mogen. Hoe zorg je ervoor dat het vrachtverkeer op een georganiseerde manier doorgang vindt, terwijl je tegelijkertijd maatregelen neemt om alle excessen te verminderen? Tijdens de analyse van dat vraagstuk en het ontwikkelen van oplossingen mocht gebruikgemaakt worden van alle soorten van open data, eigen data ontsluiten was gezien de korte termijn simpelweg niet te realiseren.

In de twee dagen dat de teams de strijd met elkaar aangingen, leerden zij elkaar kennen, leerden ze onderling elkaars taal spreken en ontdekten zij elkaars talenten en competenties. Eén team voelde zich zo vrij in de opdracht, dat zij ermee aan de haal gingen en met oplossingen kwamen voor een totaal onderwerp: hoe kun je, in relatie tot duurzaamheid en extremere temperaturen, de koeling van de bedrijven in de Port of Moerdijk beter organiseren? Geroemd om hun originele en inventieve benadering van het probleem en de oplossing daarvoor, werd dit team tot winnaar verkozen.

De intensiteit waarmee werd gewerkt, het enthousiasme dat daarmee gepaard ging en het verrassende karakter van de oplossingen was door niemand voorzien, maar werd door iedereen als heel prettig ervaren. Ergo: de kennismaking is geslaagd, we hebben een veel beter inzicht in wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit was een samenwerking om trots op te zijn. En een manier van samenwerken die voor herhaling vatbaar is.

Ga naar de inhoud