Skip to main content

Een groot deel van onze regio grenst aan België. Bij een aantal plaatsen langs deze grens zochten we de samenwerking met onze zuiderburen op en sloegen de handen ineen om de beste brandweerzorg te verlenen en de snelste hulp te bieden.

Brandweerpost Baarle is al een aantal jaar een internationale brandweerpost die brandweerzorg verleent binnen het grondgebied voor de gemeenten Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België). Hiervoor is een overeenkomst opgesteld tussen VRMWB en de Hulpverleningszone Taxandria. Brandweer Baarle voert zijn werkzaamheden uit in en vanuit één gezamenlijke brandweerkazerne. Vanwege de unieke samenwerking met de Hulpverleningszone Taxandria is het een gemengd korps met Nederlandse en Belgische brandweercollega’s.

Ook in Putte gebeurde iets soortgelijks. In deze grensstreek kunnen ze elkaar als buren bij spoedeisende incidenten nu meer helpen. Het deel van Putte in België heeft geen eigen brandweer, dus zochten we collega’s uit dat gedeelte. Daardoor werden afgelopen jaar twee nieuwe Belgische collega’s welkom geheten in de ploeg. De slagkracht van de post is nu ook weer op orde. Later in het jaar vond ook een grensoverschrijdende brandweeroefening plaats met Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen. Doel van deze oefening was om de samenwerking tussen Nederlandse en Belgische brandweer te intensiveren en dit ook in beeld te brengen voor leidinggevenden van de brandweer en bestuurders.

VRMWB draagt zorg voor adequate opleidingen, oefeningen en vakbekwaamheid van het aangestelde personeel. Ook zorgden we ervoor dat de Belgische brandweerdiploma’s werden erkend. De Belgische kwalificaties zijn door het NIPV omgezet naar de Nederlandse kwalificaties en daarmee zijn de Belgische opleidingen hier nu erkend. De Nederlandse diploma’s in België nog niet.

We zijn blij met deze stappen. De inwoners van dit gebied hebben recht op de beste brandweerzorg, waar ze ook wonen. Samen kunnen we meer bereiken en het is ook nog eens leuk.

Hulpvaardige - Samenwerking met België 1
Hulpvaardige - Samenwerking met België 2
Ga naar de inhoud