Skip to main content

Het inzetverslag, de vragenlijst die de brandweerploeg invult na een inzet, zorgt voor betere incidentdata en is daarmee waardevol voor onze werkzaamheden. In 2023 hebben we de vragen die we in het inzetverslag stellen onder de loep genomen. Per type incident herzien we de vragen en maken we het invullen van het inzetverslag gebruiksvriendelijker.

We zijn begonnen met de inzetverslagen over woningbranden. Sommige vragen zijn verduidelijkt of anders gesteld, zodat we er de juiste informatie mee ophalen. Andere vragen zijn verwijderd, omdat we alleen hetgeen willen bevragen dat relevant is voor onze werkzaamheden. Vragen over zaken die we op een betrouwbare manier uit andere (data)bronnen kunnen halen, komen ook te vervallen. Zo werken we per incidenttype naar een beter inzetverslag en betere informatie over hoe de situatie ter plaatse daadwerkelijk was.

In 2024 gaan we hiermee verder, met onder andere vragen over hulpverlening, waterongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen.

Ga naar de inhoud