Skip to main content

Wij werken al een paar jaar samen met de OMWB, GGD West-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta aan het delen van onze data. Dit vanuit het idee: samen weet je meer. Het samenwerkingsverband DUW (Digitale Uitwisseling West-Brabant) verkent in zogeheten proeftuinen welke extra informatie we krijgen als we onze data-experts gezamenlijke opdrachten geven.

Zo werkten we samen in de gemeente Breda aan de onderzoeksvraagstukken:
• 
Op welke locaties is er sprake van een grote mate van hittestress?
 Zijn er kwetsbare objecten die in een omgeving staan die bovengemiddeld warm is (hitte-eilandeffect)?
 Kunnen we op basis van data hittestressgebieden identificeren?
• Welke adviezen kunnen we geven op basis van de gevonden resultaten?

De proeftuindeelnemers gingen eerst aan de slag met satellietbeelden (landoppervlaktetemperatuur) om de hittestress zichtbaar te maken. Het resultaat was een interactieve kaart van de gemeente Breda waarbij je de objectieve hitte in de stad kan zien. Bovendien creëerden ze een gezamenlijk beeld van het verloop van hittebeleving bij veranderingen in bebouwing door de jaren heen, verdeeld over een aantal buurten van Breda. Tot slot bekeken ze GGD-data (uit de Gezondheidsmonitor) om te weten te komen hoe de hittebeleving van de inwoners van Breda is. Met onder andere de vraag: kunnen inwoners voldoende verkoeling in de woning vinden? De combinatie van objectieve hitte en subjectieve beleving kan de gemeente Breda weer verder helpen bij het maken van beleid op dit thema.

Hittestres - Objectieve hitte
Hittestres - Kaart verkoeling in woningen
Ga naar de inhoud