Skip to main content

We willen de contacten met zorgorganisaties versterken. Het gezamenlijke doel is om voor continuïteit in zorg te zorgen door incidenten te beperken. Om dit te bereiken startten we met het bezoeken van locaties, het evalueren van incidenten en het uitvoeren van risicoanalyses. Zo wordt zichtbaar waar veiligheidswinst te behalen valt. Deze aanpak leidde bijvoorbeeld tot de volgende verbeteringen:

  • Bij een gezamenlijke terugblik op een brand in een woon/zorgcomplex kwam de zorginstelling tot het inzicht dat de brandcompartimentering eraan bijdroeg dat diezelfde avond de bewoners terug naar hun appartementen konden. Deze was namelijk op een kwalitatief hoger niveau uitgevoerd dan wettelijk minimaal is voorgeschreven. Zo bleef de schade beperkt tot de ruimte waarin de brand was ontstaan. Onderzocht wordt nu of dit hogere niveau organisatiebreed doorgevoerd kan worden.
  • Met Amarant maakten we afspraken over het op één moment aanleveren van installatiecertificaten voor alle zorglocaties. Deze efficiencyslag bespaart kosten en tijd die vervolgens ingezet kunnen worden voor andere vraagstukken
  • Met Prisma worden nu per kwartaal de bevindingen uit de locatiebezoeken doorgenomen. Door terugkerende aandachtspunten zichtbaar te maken, wordt het mogelijk maatregelen in de hele organisatie door te voeren.
  • Zorginstellingen nemen ook in toenemende mate zelf contact op met onze organisatie met de vraag mee te denken bij veiligheidsvraagstukken.
  • Een aantal woningcorporaties, zorginstellingen en brandweer onderzochten samen wat de gevolgen zijn van de extramuralisering van de zorg in relatie tot brandveiligheid. De opgehaalde inzichten worden aangeleverd bij de eigen brancheorganisatie als input voor een landelijke discussie.

De eerste ervaringen zijn dus positief, we gaan de komende jaren de contacten met de zorg doorontwikkelen.

Ga naar de inhoud