Skip to main content

‘In een goeie flow door de PPMO’ is een project met als doel onze vrijwilligers goed voor te bereiden op de PPMO test en de daarbij komende stress te verminderen. PPMO staat voor Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. De PPMO test heeft als doel te testen of je het brandweerwerk zonder gevaar voor jezelf, collega’s en anderen kunt uitoefenen. Want veilig en verantwoord werken staat voorop. In 2022 startte een pilot sporten op onze beroepskazernes voor vrijwilligers. De eerste positieve resultaten zijn geboekt.

Ga naar de inhoud