Skip to main content

Op 20 en 21 oktober 2021 hielden we een grote oefening met Shell. In het scenario was er een aanvaring tussen 2 schepen met een lekkage van styreen en een grote olielekkage tot gevolg. Het was aan de deelnemers om dit gezamenlijk op te lossen.

Multi-oefening

In deze oefening hebben ongeveer 450 personen geoefend, waarvan 320 vanuit de overheid. Van Veiligheidsregio, Politie, Brandweer, GHOR, Omgevingsdienst, Waterschap, Havenbedrijf, Staatsbosbeheer tot en met een vogelopvangcentrum. De overige 130 personen waren medewerkers van Shell, inclusief een internationaal team dat over heel de wereld komt helpen met dit soort oliebestrijdingen als Shell betrokken is.

Samen

Tijdens deze 2 dagen hebben we laten zien dat we alleen samen in staat zijn om een dergelijk grote (milieu)ramp te bestrijden. Soms in een net wat andere rol dan je gewend bent, maar samen met één doel: het rampscenario tot een goed einde brengen.

Ga naar de inhoud