Skip to main content

Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant
in het jaar 2021

 

Samen voor
veiligheid

Jolanda Trijselaar,
Algemeen Directeur

Missie & ambitie

We zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht. Samen maken we de  regio veiliger. We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel.

Met 24 gemeenten, brandweer, GHOR en politie bundelen wij de krachten in de regio. Zo zijn we goed voorbereid op rampen en crises.

Brandweer Midden- en West-Brabant maakt deel uit van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De GHOR-bureaus van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden-West Brabant zijn samengevoegd tot één bureau: de GHOR Brabant-Midden-West-Noord.

Onze regio

Midden- en West-Brabant is een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners, mooie natuur, veel evenementen en een groeiende economie. Onze veiligheidsregio beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland. Sinds 1 januari 2021 hoort een deel van de gemeente Haaren bij onze regio.

Inwoners

1,2 miljoen
inwoners

oppervlakte

2100 km2
oppervlakte

gemeenten

24
gemeenten

brandweerkazernes

70
brandweerkazernes

Onze mensen

Vrijwilligers

1278
brandweervrijwilligers

Beroeps Brandweer

216
beroepsbrandweer

Overig personeel

361
overig personeel

Incidenten

GRIP incidenten in 2021

tot juli 2021 - Corona (GRIP 4)

Op  2 maart 2020 is het landelijk GRIP 4 gemaakt vanwege de coronacrisis. Deze opgeschaalde GRIP 4 situatie duurde tot juli 2021.

4 januari 2021 - Bomexplosie Poolse supermarkt Tilburg (GRIP 1)

Op 4 januari 2021 is er een explosie in een Poolse supermarkt in Tilburg. De gevel van de supermarkt ligt eruit. Door de explosie is een kleine brand ontstaan en ook de ramen van bergingen van een naastgelegen flat zijn eruit geklapt. Er zijn geen slachtoffers. Deze explosie vindt plaats in een tijd dat er bij meer Poolse supermarkten explosies plaatsvinden.

2 mei 2021 - Grote brand bedrijfsloods en appartement in Werkendam (GRIP 1)

Op 2 mei 2021 woedde een grote brand in een appartement boven een bedrijf aan de Beatrixhaven in Werkendam. De rookontwikkeling was flink en door instortingsgevaar kon de brandweer niet direct naar binnen. Bij dit incident zijn drie mensen om het leven gekomen.

12 mei 2021 - Technische storing bij Shell, Moerdijk (GRIP 1)

Op 12 mei 2021 is een technische storing geconstateerd in een van de technische installaties bij Shell Moerdijk geconstateerd. De hulpdiensten zijn preventief bijeen gekomen om samen de mogelijke risico’s te onderzoeken. Mogelijke maatschappelijke onrust is hierbij meegenomen.

24 augustus 2021 - Persoon te water Oisterwijk (GRIP 1)

Op dinsdagmiddag 24 augustus raakte een kind te water bij het Staalbergven in Oisterwijk. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.  Het jongetje is uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is later in het ziekenhuis overleden.

1 september 2021 - Gesprongen waterleiding Breda (GRIP 1)

Op 1 september zorgen 3 gesprongen waterleidingen voor veel overlast in de Philips Schonckstraat en de Conradstraat in Breda. 50 tot 100 woningen zitten zonder water. De straten staan blank en ook stroomt het water sommige woningen binnen. In de buurt worden mobiele watertappunten opgezet. Door de gesprongen leidingen zijn meerdere gaten (sinkholes) in het wegdek ontstaan.

10 september 2021 - Scheepsbrand Moerdijk (GRIP 1)

Op 10 september ontstond brand in het ruim van een schip dat geladen was met onder andere Triplex platen. Dit schip lag aan de kade aan de Middenweg in Moerdijk. De containers op het dek van het schip worden verwijderd om de brandweer meer ruimte te geven de brand te bestrijden. De brandweer is uren bezig met het smeulende triplex.

STH incidenten in 2021

Het STH-team Zuid heeft twee inzetten gehad in 2021:

07 juli 2021 - Oss

In een hal stond een magazijnstelling van 60 meter lang en 10 meter hoog. Op een hoogte van ongeveer 10 meter stond een pallet met een viertal (milieu-) gevaarlijke stoffen op omvallen. Door de positie van de pallet en vaten konden deze niet met een heftruck worden benaderd. Vanwege de complexiteit en instabiliteit van het incident is het STH team benaderd voor advies en ondersteuning.

28 november 2021 - Dongen

Een zeer grote woningbrand waarbij één persoon komt te overlijden. Het pand was dermate instabiel dat naar binnen gaan onverantwoord was in verband met instortingsgevaar. Met behulp van het STH team kon het slachtoffer geborgen worden.

Incidenten in 2021

Totaal aantal incidenten

7239

Alarm
1088
Bezitsaantasting
1
Brand
2435
• Natuurbranden
• Scheepvaart
• Gebouw

31
6
696

Dienstverlening
1113
Gezondheid
719
Leefmilieu
987
Ongeval
776
Veiligheid en openbare orde
29
Verkeer
91

Corona

In 2021 is corona er al een jaar en is ook nog niet weg. Net als in 2020 zijn we als veiligheidsregio een betrokken speler: een verbinder, ondersteuner, initiatiefnemer, organisator en adviesorgaan. We stemmen voortdurend lokaal, regionaal en landelijk af.

Corona
15 maart 2022

Campagne Brabantse Lichtpuntjes

In de periode dat de coronamaatregelen het strengst waren en we in een zware lockdown zaten, rolden wij op 29 maart 2021 de Lichtpuntjescampagne uit. Dit deden we samen met…
Corona
15 maart 2022

Crisisorganisatie

Om onze bestuurders, colleges, raden en ambtenaren van de 24 gemeenten te adviseren en te ondersteunen zijn onze medewerkers ingezet ten behoeve van meerdere projectteams zoals het projectteam Bevolkingszorg (BZ),…
Corona
15 maart 2022

Continuïteit bedrijfsvoering

Met zorg en aandacht voor de medewerkers en goed functionerende thuiswerkfaciliteiten zijn er geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering.
Corona
15 maart 2022

Paraat en vakbekwaam

Ook in 2021 zijn we in staat onze paraatheid en vakbekwaamheid te garanderen. Met name in de tweede helft van het jaar kwam dit onder druk te staan door de…

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid
16 maart 2022

Oefenen bij risicovolle locaties

Bij een uitruk is kennis van risicovolle locaties van toegevoegde waarde. Dit vonden ook wij ook in onze brandweerorganisatie. De repressieve dienst had behoefte om vaker te oefenen bij dit…
Vakbekwaamheid
11 maart 2022

Werving parttime heroes

We hadden drie grote parttime hero-campagnes om vrijwilligers te werven. Deze keer organiseerden we het per district: In Baronie bij de posten Woudrichem, Giessen, Terheijden, Made, Baarle-Nassau, Alphen en Chaam.…
Vakbekwaamheid
11 maart 2022

Een veilige energietransitie

We zien steeds meer elektrische auto’s, scooters en fietsen op de weg en ook duiken op veel daken en in weilanden zonnepanelen op. Deze verandering zorgt ervoor dat we vaker…
Vakbekwaamheid
25 februari 2022

Snellere inzet teams gevaarlijke stoffen

De organisatie van de incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen (IBGS) is verbeterd. Er zijn nu twee teams Gevaarlijke Stoffen (GS) in onze regio met allebei een eigen voertuig met gaspakdragers. Daarnaast…
Vakbekwaamheid
25 februari 2022

Aanwinst beroepsbrandweer

De beroepsbrandweer was aan versterking toe. Daarom startten we voor de werving van nieuwe collega’s voor de 24-uursdienst een selectieprocedure op, met medewerking vanuit de hele organisatie. Bij de selectie…
Vakbekwaamheid
25 februari 2022

Samen met buurregio’s uitrukken

Op iedere plaats in de regio komt voortaan de tankautospuit, redvoertuig, hulpverleningsvoertuig, duikteam en oppervlaktereddingsteam die het snelst ter plaatse kan zijn. Dit voertuig kan dan ook van een van…
Vakbekwaamheid
25 februari 2022

Opvang en nazorg op de meldkamer

Tijdens het werk op de meldkamer kunnen collega’s te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen. Een collega krijgt bijvoorbeeld een bekende aan de lijn of tijdens het incident overlijdt er iemand.…
Primeur profcheck dronesVakbekwaamheid
25 februari 2022

Primeur profcheck drones

Het vliegen met een drone en het gebruik mogen maken van diverse ontheffingen is ook voor de brandweer aan wettelijke eisen gebonden. Hierbij moet je denken aan verplichte opleidingen, registraties…

Materieel

Materieel
3 maart 2022

Voertuiggegevens uitlezen op afstand

We werkten aan een innovatief product waarmee we door het meten op afstand data van voertuigen kunnen halen. Voor de pilot is getest met de nieuwste generatie tankautospuiten en onze…
Materieel
28 februari 2022

Aanschaf hoogwerkers

Bij aanschaf van nieuw materieel werken we soms ook samen met andere regio’s. Samen met Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, startten we in 2018 met een aanbesteding van nieuwe, identieke hoogwerkers. Na…
Materieel
28 februari 2022

Verantwoord blussen met fluorvrij schuim

We stapten over op een fluorvrije blusschuimvariant! Dit is een milieubewuster alternatief en werkt ook nog eens heel goed. Vanwege de Europese regelgeving wordt het fluorhoudende schuimvormend middel, dat PFAS…
Materieel
28 februari 2022

De diepte in met nieuwe duikpakken

Het specialistisch duikteam in onze regio kreeg nieuwe duikpakken. De oude pakken waren versleten en zelfs zodanig lek dat reparatie niet meer hielp. De duikers zijn erg blij met de…
Materieel
28 februari 2022

Complexe incidenten te lijf met de HVK

We schaften vijf hulpverleningsvoertuigen met kraan (HVK) aan. Het beest, zoals dit voertuig in de volksmond wordt genoemd, is een enorme aanwinst. De HVK met de zware gereedschappen aan boord…

Social media

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De social media kanalen van de veiligheidsregio stonden in 2021 in het teken van corona. Er is veel content gedeeld vanuit de Rijksoverheid en de GGD. Daarnaast heeft onze ‘lichtpuntjescampagne’ gezorgd voor een groot bereik op social media.

Berichten van de veiligheidsregio met het grootste bereik

Brandweer Midden- en West-Brabant

De berichten op de kanalen van de brandweer doen het goed. Het aantal volgers stijgt en berichten worden actief geliket. De brandweervloggers zijn ook in 2021 weer een groot succes. De gloednieuwe serie De Rode Koets zorgt voor veel nieuwe abonnees.

Berichten van de Brandweer met het grootste bereik

Samen werken aan veilig leven

Samen werken aan veilig leven
10 maart 2022

Internationale oefening “Sea Eagle”

Op 20 en 21 oktober 2021 hielden we een grote oefening met Shell. In het scenario was er een aanvaring tussen 2 schepen met een lekkage van styreen en een grote…
Samen werken aan veilig leven
8 maart 2022

Gezamenlijk veiligheidsbeeld bij weekstart

Aan het begin van de werkweek houden we een briefing met de piketfunctionarissen van onze eigen organisatie en van ons netwerk, zoals de GHOR, bevolkingszorg en defensie. In dit overleg…
Samen werken aan veilig leven
8 maart 2022

In contact met de zorg

We willen de contacten met zorgorganisaties versterken. Het gezamenlijke doel is om voor continuïteit in zorg te zorgen door incidenten te beperken. Om dit te bereiken startten we met het…
Samen werken aan veilig leven
8 maart 2022

Workshops kennis over Omgevingswet

Er wordt hard gewerkt om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) klaar te maken. Dit fundament van de Omgevingswet is noodzakelijk voor burgers en ondernemers, maar ook voor de overheden om…
Samen werken aan veilig leven
8 maart 2022

Aandacht voor werkgevers van vrijwilligers

De meeste brandweervrijwilligers hebben een hoofdwerkgever. Uit onderzoek komt naar voren dat deze werkgevers één van de belangrijkste partijen zijn om te betrekken bij het vinden en binden van brandweervrijwilligers.…

Redzame samenleving

Redzame samenleving 2021
8 maart 2022

Campagne schoorsteenbranden

In de periode van oktober tot maart komen veel schoorsteenbranden voor. We willen inwoners stimuleren om zich brandveilig te gedragen in hun woning. Je beseft pas echt hoe erg het…
Redzame samenleving 2021
8 maart 2022

Fotomodellen tonen het gewenste gedrag

Om de brandveiligheid in de woonomgeving te verhogen richten we ons onder andere op het stimuleren van brandveilig gedrag. Je kunt denken aan het ophangen van de rookmelder of het…
Redzame samenleving 2021
3 maart 2022

Veilige en gezonde wijkaanpak

Iedereen kijkt naar risico’s vanuit zijn eigen bril en duidelijk is dat die diverse brillen niet zomaar hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk om samen naar risico’s te kijken. Dan…
Redzame samenleving 2021
3 maart 2022

Steffie zorgt voor brandveiligheid

Steffie.nl is een website waarin moeilijke onderwerpen op een makkelijke manier worden uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts. Afgelopen jaar is ook…
Redzame samenleving 2021
3 maart 2022

Monitor integrale veiligheid

Met de monitor integrale veiligheid brengen we data van diverse partners en partijen samen om ook via een dialoog op beleidsniveau tot keuzes te komen. Op deze manier monitoren bestuurders…
Redzame samenleving 2021
3 maart 2022

De Risk Factory under construction

In 2021 is er ongelooflijk veel voorbereidend werk gedaan om in 2022 de deuren van de Risk Factory in onze regio te kunnen openen. We kozen een locatie (de Dongecentrale…

Doorkijk naar 2022

Ook in 2022 gaan we verder op de ingeslagen weg. Met oog voor onze mensen en voor de missie die we hebben: samen de regio veiliger maken. We blijven investeren in onze parate crisis- en hulpverleningsdienst om 24/7 veilig en effectief op te treden. We blijven ook investeren in onze rol als regisseur en verbinder in het speelveld van partners in veiligheid. Samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners werken we hecht samen aan een veilige en veerkrachtige samenleving.

Naast ons dagelijks werk staan er in 2022 opvallende onderwerpen op het programma, zoals het live gaan van de Risk Factory, de transitie naar een toekomstbestendige brandweerzorg, risicogerichtheid en onze informatiepositie.

Lees verder
Ga naar de inhoud