Skip to main content

Onder invloed van klimaatverandering worden de zomers warmer en regent het minder vaak, maar als het regent is er sprake van heel veel neerslag. Dat heeft effect op de natuur. Het risico op brand wordt groter en de branden die zich door de droge vegetatie snel ontwikkelen, kunnen grote gevolgen hebben voor de omgeving. In Midden- en West-Brabant was juni 2023 een memorabele maand als het gaat om het aantal natuurbranden. Bijna iedere dag was er een brand, in totaal moest de brandweer 26 keer uitrukken.

Het voorkomen en beheersen van natuurbranden is onderdeel van ons werk, maar de manier waarop de gevolgen van klimaatverandering onze regio kwetsbaar maakt, dwingt ons extra alert te zijn. De grote natuurgebieden en omvangrijke recreatiegebieden in onze regio zijn weliswaar dunbevolkt, toch bevinden zich hier vaak locaties waar kwetsbare mensen of verminderd zelfredzame mensen gehuisvest zijn. Naast het natuurbehoud is die huisvesting een zwaarwegende reden om alles in het werk te zetten natuurbranden nog beter te kunnen beheersen.

Daarvoor richten we een speciale Task Force in die zich bezighoudt met het voorkomen van brand in de natuur. De eerste, belangrijke taak van die Task Force is het geven van voorlichting. Natuurbranden zijn vaak het gevolg van onachtzaamheid of onwetendheid. Voorlichtingscampagnes helpen om mensen bewuster te maken van oorzaak en gevolg van brand. En dragen bij aan gedragsverandering. De campagne ‘Voorkom brand voordat ’t brandt’ is daarvan de eerste in een reeks.

Ga naar de inhoud