Skip to main content
Veilige leefomgeving - Bevolkingszorg Motorkapoefening

Bij een (dreigend) incident of crisis hebben ook gemeenten een rol in de crisisbeheersing. Dit noemen we (bij opschaling) Bevolkingszorg. De officier van dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ) is tijdens crises en incidenten een volwaardige en betrouwbare crisispartner. Maar voor de informatievoorziening tijdens een incident is Bevolkingszorg nog steeds volledig afhankelijk van de meldkamer en/of de inschatting van de andere kolommen ter plaatse.

We wilden de informatiepositie van de OvD-BZ verbeteren en daarom startten we in drie gebieden een proeftuin met het gebruik van portofoon (alleen luisteren) en LiveOp. Dit is de applicatie op de IPad in het voertuig waarop de brandweercollega’s informatie zien over het incident waar ze op dat moment naartoe rijden.

Het is belangrijk dat Bevolkingszorg zich vroegtijdig een beeld kan vormen van het incident om de benodigde inzet te bepalen. Ook voor de collega hulpdiensten, want Bevolkingszorg beschikt over de lokale kennis van de omgeving en de relevantie van het incident voor die locatie. Door (social) media en lokale gevoeligheden is de impact steeds vaker groter dan het incident zelf. Zo geeft bijvoorbeeld een autobrand in Breda niet dezelfde beleving als diezelfde autobrand in Steenbergen of in Altena rond de jaarwisseling. In 2023 wordt bepaald hoe de pilot een vervolg krijgt.

Veilige leefomgeving - Bevolkingszorg Ilustratie
Ga naar de inhoud