Skip to main content
Hulpvaardige - Meetkoffer 1
Hulpvaardige - Meetkoffer 3

De ontwikkelingen op het gebied van data en techniek staan niet stil bij ons. Zo ontwikkelden we een hulpmiddel dat data uit een speciale meetkoffer combineert met gegevens van een voertuig tijdens een inzet. Beide datasoorten worden dan via een eigen dataplatform naar een realtime dashboard gestreamd. Met de verkregen data kan het effect van een bepaalde blustechniek zichtbaar worden gemaakt. Of kunnen bijvoorbeeld ook verschillen in het koelend vermogen van bepaalde watervoerende armaturen worden gevisualiseerd. Dit alles realtime tijdens de inzet zelf of direct erna bij de evaluatie. Op het dashboard is onder andere het waterverbruik, de waterdruk en de temperatuur op verschillende hoogtes te zien.

Tijdens een bijscholingsdag konden we de tool testen en valideren. Het zorgde voor interessante en verdiepende gesprekken over het vak. Bovendien leverde het enthousiaste deelnemers op, die graag de verdere mogelijkheden hiervan willen verkennen.

Mogelijke toepassingen zijn:
Evaluaties na brandbestrijdingstrainingen (bij specifieke trainingen)
Als hulpmiddel bij het bepalen van scenario’s en oefendoelen voor realistische trainingen
Dataverzameling bij brandproeven
Content voor lesmateriaal

De datatool kwam tot stand door een samenwerking tussen de afdelingen Vakbekwaamheid, Informatisering, Informatie, onderzoek & analyse en TFL. De inzet ervan tijdens de bijscholingsdag heeft geleid tot een proof of concept (POC). Dit betekent dat het in de praktijk werkt en breder inzetbaar is. Daarnaast is er ook aanvullende input verzameld om te kijken hoe dit verder kan worden geïmplementeerd.

Hulpvaardige - Meetkoffer 2
Hulpvaardige - Meetkoffer 4
Ga naar de inhoud