Skip to main content

Met de monitor integrale veiligheid brengen we data van diverse partners en partijen samen om ook via een dialoog op beleidsniveau tot keuzes te komen. Op deze manier monitoren bestuurders en veiligheidsadviseurs van de gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, Taskforce-RIEC, de veiligheidsregio en de andere partners in zorg en veiligheid (Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Rode Kruis, GGD, Halt, Meld Misdaad Anoniem, Verslavingszorg) gezamenlijk de ontwikkelingen in veiligheid. In bijvoorbeeld district Markiezaten gebruiken we de uitkomsten voor ons gezamenlijk integraal veiligheidsbeleidsplan. We rolden de monitor uit in onze hele regio en kunnen zo onze kennis en kunde toevoegen aan die van de andere partners om uiteindelijk samen onze regio veiliger te maken.

Ga naar de inhoud