Skip to main content

Tijdens het werk op de meldkamer kunnen collega’s te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen. Een collega krijgt bijvoorbeeld een bekende aan de lijn of tijdens het incident overlijdt er iemand. Hoe iemand dit ervaart en wat het met hem of haar doet is voor iedereen anders. Maar voor iedereen geldt dat goede collegiale ondersteuning en aandacht belangrijk zijn om de gebeurtenis te accepteren en een plek te geven. Om dit professioneel te kunnen doen volgden drie collega’s van de meldkamer de opleiding voor opvang en nazorg bij schokkende incidenten op de meldkamer. Deze opvang en nazorg is voor en door collega’s, zij spreken dezelfde taal en zijn ook ervaringsdeskundigen. Daarnaast is gestart met de opzet van een team collegiale ondersteuning.

Ga naar de inhoud