Skip to main content

Meer mogelijkheden om natuurbranden beter, sneller en effectiever te bestrijden. Met dat oogmerk hebben zes veiligheidsregio’s in het zuiden van het land de krachten gebundeld en de Handcrew Zuid-Nederland in het leven geroepen.

Sinds zaterdag 1 april 2023 is de Handcrew Zuid-Nederland operationeel. Dit team van specialisten uit de regio’s Zeeland, Brabant-Zuidoost, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Limburg-Noord en Zuid-Limburg is getraind in het te voet en met handgereedschap bestrijden van natuurbranden op plekken waar blusvoertuigen niet kunnen komen.

Opvallende brandbestrijders

De hoofdtaak van het team, met brandweermensen van de posten Huijbergen en Ossendrecht, is het weghalen van brandstof. Dat gebeurt doorgaans in de avond en ’s nachts. Als de wind is gaan liggen, kan de brand effectief worden bestreden om te voorkomen dat die overdag groot kan oplaaien. Ook wordt het team defensief ingezet door, onder andere, stoplijnen te maken om te voorkomen dat een brand niet verder kan uitbreiden. De teamleden beschikken over opvallende, gele kleding die hen in het veld goed herkenbaar maakt. En die licht van gewicht is, beter ademt en beter beschermt tegen hittestuwing.

De Handcrew Zuid-Nederland is het tweede team in Nederland. En dat is door de vaker voorkomende, langere periodes van droogte een noodzaak. De kans op natuurbranden neemt toe, met als extra risico dat op meerdere plekken tegelijk natuurbranden ontstaan. Een tweede handcrew maakt het mogelijk sneller meerdere natuurbranden in het land te bestrijden.

Vuurdoop

In juni stond in het Nationaal Park de Maasduinen in Noord-Limburg circa vijf hectare heide in brand. De mogelijkheid bestond dat de brand zich op het moeilijk begaanbare terrein onder de grond verder zou verspreiden. Daarom vroeg de taakcommandant Noord-Limburg om assistentie van de nieuwe handcrew. Dit was het moment waarop duidelijk zou worden hoe vooraf bepaalde procedures in de praktijk zouden uitpakken en of alle trainingsarbeid de teamleden voldoende had voorbereid. De opdracht om een stoplijn in het veld te maken, vroeg om veel energie en tijd. Na een nacht doorwerken was de eerste opdracht tot ieders tevredenheid volbracht. De leer- en verbeterpunten die aan de oppervlakte kwamen, worden door het projectteam Handcrew Zuid-Nederland opgepakt.

Ga naar de inhoud