Skip to main content

De brandweer opereert steeds meer als een lerende organisatie. De ervaringen die in praktijk worden opgedaan vormen de basis voor het verzamelen en analyseren van informatie over wat er goed gaat bij incidenten en wat er beter kan.

Het evalueren van incidenten is belangrijk voor het functioneren van de brandweer; het draagt bij aan het voortdurend verbeteren van de vakbekwaamheid. In 2023 is een nieuwe manier van evalueren van incidenten geïntroduceerd met als oogmerk om langs de weg van ‘evalueren op maat’ meer en betere informatie boven water te krijgen.

Vijf thema’s

De evaluatie nieuwe stijl is gebaseerd op een onderverdeling van een incident in vijf thema’s;

  • Melding en alarmering
  • Leiding en coördinatie
  • Inzet techniek en tactiek
  • Risico’s, veiligheid en nafase
  • Vakmanschap en vakbekwaamheid

Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met een XXL-plattegrond van het gebied waar het incident heeft plaatsgevonden, met een compleet overzicht van alle wegen, wegwerkzaamheden, aanwezige brandkranen, et cetera. Dit in combinatie met 3D-geprinte modellen van verschillende soorten voertuigen. De operationeel leidinggevende heeft met deze werkwijze de gelegenheid om de collega’s mee te nemen in de vijf thema’s.

Evalueren in een veilige omgeving

De mono evaluatie vindt altijd plaats in aanwezigheid van de bevelvoerders en Officieren van Dienst, waar nodig aangevuld met de brandweercentralisten van het OCB, het Hoofd Officier van Dienst, de Adviseur Gevaarlijke Stoffen en/of functionaris logistiek. Rondom de plattegrond wordt in chronologische volgorde de inzet tijdens het incident besproken. Wat is er door de verschillende betrokkenen waargenomen? Wat was de gekozen tactiek? Wat was het doel van elke actie? Wat wil je, je collega’s meegeven als zij voor soort gelijke situatie komen te staan?

Door zorgvuldig om te gaan met de informatie, door goed te luisteren en niet direct een mening of oordeel te hebben, wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin iedereen kan zeggen wat ‘ie wil. Zo wordt er meer relevante en kwalitatieve informatie verzameld en ontstaat er een betrouwbaar en compleet beeld van het incident. De verschillende leerpunten worden toegewezen aan een van de vijf thema’s om vervolgens mee aan het werk te gaan en te ontdekken hoe iets wellicht beter kan. In het streven naar maatwerk wordt per incident bekeken naar welk thema meer of minder aandacht uitgaat.

Succesvolle methode

De ervaringen met de nieuwe methode zijn vanaf het begin positief. Alle betrokkenen ervaren het als een manier om gezamenlijk meer verdieping te krijgen in de analyse van een incident en om meer te leren van acties en besluiten. Om die reden wordt de methode inmiddels in heel de regio Midden- en West-Brabant ingezet.

De methode werpt ook direct zijn vruchten af op het vlak van vakbekwaamheid. Na een grondige evaluatie en analyse van rookgasexplosies, zijn de resultaten van dat onderzoek vertaald naar een video-instructie die onder alle posten in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is verspreid.
En een onderzoek naar de toename van gasincidenten maakte duidelijk dat de manier van werken bij dit soort incidenten meer aandacht verdient, waarna een Masterclass Meten is georganiseerd.

Ga naar de inhoud