Skip to main content

Vanuit het Rijk zijn in 2023 structurele gelden toegekend aan alle veiligheidsregio’s ter versterking van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Om te komen tot een toekomstbestendige, robuuste crisisorganisatie heeft de VRMWB een plan gemaakt. Onderdeel van dit plan was het werven van 15 á 20 nieuwe collega’s specifiek op het gebied van crisisbeheersing. Mensen die over specialistische skills beschikken zoals projectleiding- en management, data-analyse, risicomonitoring, risico- en crisiscommunicatie, onderwijskundigen, Informatiemanagement, administratieve ondersteuning.

De schaarste op de arbeidsmarkt in het algemeen is groot maar voor dit soort specialistische vaardigheden is het nog lastiger om mensen te vinden. Om nieuwe mensen te werven heeft VRMWB samen met een bureau een snelle en slimme wervingscampagne opgestart. De slogans ‘Werk van betekenis’ en hoe je als nieuwe collega gaat bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in onze regio staan hierbij centraal.

Inmiddels zijn alle vacatures opgevuld en lijkt het alsof we ook minder moeite hebben met het opvullen van nieuwe vacatures van vaste medewerkers.

In 2024 start een nieuwe wervingscampagne voor vrijwilligers.

Ga naar de inhoud