Skip to main content

Steeds vaker rukt de brandweer uit voor een melding van een gaslucht of een gaslekkage. Bij dat type incident wordt de brandweer ingezet voor veiligheid van de omgeving. De netbeheerder, in onze regio Enexis, is verantwoordelijk voor het gasleidingnet en het verhelpen van lekkages. Uit onderzoek is gebleken dat sinds 2020 sprake is van een verdriedubbeling van het aantal meldingen van gaslekkages. Hierbij is ook breder gekeken naar de inzet van de brandweer bij gaslekkages.

Het onderzoek wees uit dat de toename van het aantal meldingen te maken heeft met een toenemende hoeveelheid graafwerkzaamheden. Steeds vaker gaat de grond open, met het risico dat daarbij een gasleiding wordt geraakt. In eerste instantie ontstond het vermoeden dat de aanleg van glasvezel de oorzaak was van het toegenomen aantal meldingen van gaslekkages. Maar dit bleek slechts gedeeltelijk het geval te zijn. Ook andere graafwerkzaamheden, zoals werkzaamheden in het kader van de energietransitie, reconstructiewerk en onderhoud aan het rioleringssysteem, zijn hierbij van invloed. Daarbij speelt ook mee dat de dichtheid van de ondergrondse infrastructuur toeneemt en daar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. De verwachting is dan ook dat het aantal meldingen de komende jaren nog verder toeneemt.

Om als brandweer goed aan te kunnen sluiten op deze nieuwe realiteit, stemmen we met de netbeheerder af hoe de inzet bij gaslekkages beter kan. Bestaande procedures zijn herzien en in 2024 wordt ook tijdens oefeningen en trainingen specifiek aandacht besteed aan de inzet bij gaslekkages.

Ga naar de inhoud