Skip to main content

In 2023 heeft het MOTO-team (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) het initiatief genomen om het belang van soft skills bij crisisteams onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt volgens de methode van Team Resource Management (TRM).

Soft skills zijn vaardigheden van de leden van crisisteams op persoonlijk, emotioneel, sociaal en intellectueel gebied. De bedoeling van het beter ontwikkelen van soft skills is een cultuurverandering in gang te zetten, waardoor teams tijdens crises beter functioneren. Bijvoorbeeld omdat wordt gesignaleerd dat voor externe betrokkenen het proces in een crisisteam als intimiderend wordt ervaren.

In organisaties is er vrijwel altijd sprake van een harde bovenstroom en een zachte onderstroom. Die bovenstroom betreft rationele aspecten zoals visie, strategie, doelstellingen en resultaten. De onderstroom betreft de minder concrete, ‘zachte’ factoren die van invloed zijn op ieders functioneren zoals vertrouwen, onzekerheid of wantrouwen. De zachte onderstroom is vaak bepalend voor hoe mensen bijdragen aan werkprocessen. Als mensen zich niet op hun gemak voelen, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat cruciale informatie niet of traag naar boven komt, omdat mensen zich niet durven uit te spreken.

In 2023 is op basis van de TRM-methode geoefend met de leden van het CoPI (Commando Plaats Incident). Tijdens meerdere gesprekken zijn telkens een of twee competenties uitgelicht die van invloed zijn op het functioneren van een team. Zoals leiderschap, omgevingsbewustzijn, assertiviteit, communicatie, missie en planvorming, planning, uitvoering en evaluatie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

Mede door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid werden de gesprekken als heel prettig ervaren. Het effect van de aanpak werd in de praktijk direct merkbaar in meer en betere informatiedeling.

Ga naar de inhoud