Skip to main content
Risk Factory-Hoofdfoto

In het voorjaar opende de Risk Factory in de Dongecentrale in Geertruidenberg. Kinderen gaven het startsein. In deze ontdekfabriek krijgen kinderen via nagebootste praktijksituaties bewust inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Situaties die gaan over brandgevaar, groepsdruk en criminaliteit, verkeersveiligheid, pesten (sexting), contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne komen aan bod. Hoe? Door zelf te doen en te ervaren.

Onze veiligheidsregio bereikte, in samenwerking met verschillende partners, zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de provincie Noord-Brabant, na hard werken deze mooie mijlpaal. Dit jaar brachten al meer dan 2000 enthousiaste basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 met hun leerkrachten een bezoek aan de ontdekfabriek.

Risk Factory-Kinderen
Risk Factory-Slingers
Ga naar de inhoud