Skip to main content

Innovatieve technologieën en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, de samenleving is volop in beweging en iedereen probeert daarin de juiste weg te vinden op weg naar de toekomst. Dus ook de brandweerzorg. Met welke nieuwe risico’s krijgen we te maken? En welke kansen en mogelijkheden komen op ons pad om daar die risico’s met succes te bestrijden of over te adviseren?

Het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg van VRMWB richt zich op het vinden van antwoorden op de vraag hoe we ervoor zorgen dat we tot in lengte van jaren de beste brandweerzorg kunnen bieden. Met als vertrekpunt vijf pijlers:

  • De mens centraal: brandweerzorg is bedoeld voor mensen en wordt verleend door mensen (mens is onze grootste resource)
  • Paraatheid en slagkracht: belangrijk product is het adequaat organiseren van onze paraatheid. Denk aan de beschikbaarheid van onze vrijwilligers, maar ook het bestendigen van ons fijnmazig netwerk van 70 posten
  • Trends en ontwikkelingen: verloop en vergrijzing, individualisering, mobiliteit
  • Veiligheidsketen: in elke fase kunnen we toegevoegde waarde leveren
  • Data en technologie: robotisering, AI en andere, slimmere inzet van mensen

Een aantal duidelijk aanwijsbare aspecten spelen bij die toekomstverkenning een rol. Zoals de energietransitie, klimaatverandering en verduurzaming, die ervoor zorgen dat we met andere typen risico’s te maken krijgen. En dus ook met de vraag hoe we met die risico’s omgaan om de veiligheid van alle hulpverleners en onze inwoners te waarborgen. Daarnaast zien we nu al dat er steeds vaker een beroep op de brandweer wordt gedaan bij zorghulpverlening en medische assistentie. Dit soort ontwikkelingen zal van invloed zijn op de manier waarop we in de toekomst onszelf organiseren.

Toekomstbestendig personeelsbeleid is ook een thema. Het vinden en binden van medewerkers is minder vanzelfsprekend dan we zouden willen. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende menskracht en capaciteit hebben om goede brandweerzorg te kunnen leveren, richten we de blik op nieuwe brandweerzorgconcepten en imagoversterkende- en flexibele arbeidsarrangementen. Zoals het aanbieden van flexwerkplekken voor vrijwilligers op brandweerposten, het flexibiliseren van taken en rollen en het verbeteren en uitbreiden van opleidingsfaciliteiten.

Om richting te geven aan de ontdekkingsreis voor de toekomst is in 2023 het Ambitiedocument Toekomstbestendige Brandweerzorg opgesteld. Dit is bedoeld om mensen te inspireren en mee te nemen in alle overwegingen die we onderweg tegenkomen. 2024 zal het jaar worden waarin we de eerste concrete stappen gaan zetten om die toekomst vorm te geven.

Ga naar de inhoud