Skip to main content

Een goede bluswatervoorziening is essentieel voor het werk van de brandweer. Bluswater is, onder andere, beschikbaar via brandkranen die weer zijn aangesloten op het drinkwaterleidingnet. De brandkranen worden beheerd door waterleidingmaatschappijen. Deze waterbedrijven zijn alleen niet wettelijk verplicht om bluswater te leveren. Daarvoor staan de gemeenten weer aan de lat.

De Drinkwaterwet zegt dat waterleidingmaatschappijen altijd een goede kwaliteit van drinkwater moeten leveren. Logisch, maar daar schuilt wel een probleem. De brandkranen van de waterleidingbedrijven en de koppelstukken van de brandslangen van de brandweer sluiten niet altijd naadloos aan. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het water. Een niet 100% afsluitbare koppeling van een brandslang met een brandkraan kan een bron van besmetting zijn voor het drinkwater. Daarnaast werken de waterleidingmaatschappijen al jaren met kleinere diameters. Want hoe groter de diameter hoe meer kans op achteruitgang van de waterkwaliteit. Kleinere diameters zijn dus goed voor de waterkwaliteit, maar slecht voor de bluscapaciteit.

Omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van bluswater, hebben zij aan de veiligheidsregio gevraagd om de stand van zaken rondom brandkranen in kaart te brengen en aan te geven waar zich problemen voordoen. De veiligheidsregio heeft de situatie rondom de brandkranen in de regio in kaart gebracht. En op basis hiervan een advies gegeven over zowel de aanleg, onderhoud en beheer van brandkranen als over het bereikbaar maken en houden van brandkranen. De resultaten van het onderzoek nemen de gemeenten mee in hun overleg met de waterleidingbedrijven.

Samen met de waterleidingbedrijven en de gemeenten zorgen we ervoor dat het drinkwater schoon geleverd wordt en de brandveiligheid geborgd blijft.

Ga naar de inhoud