Skip to main content

De coronacrisis, hoogwater, droogte en vluchtelingenstromen als gevolg van internationale conflicten. Zomaar een paar grote thema’s die de afgelopen jaren voorbijkwamen en nog steeds actueel zijn.

Een goede voorbereiding kost tijd. En tijd is schaars als een nieuwe crisis ineens voor de deur staat. We vinden het daarom belangrijk om risico’s vroegtijdig te herkennen, met onze samenwerkingspartners te duiden én vroegtijdig actie te ondernemen. Daarmee proberen we aan de voorkant van een mogelijk risico te komen. Maar een goede informatiepositie helpt ons ook om onze crisisfunctionarissen goed voor te bereiden voor als het dan toch mis gaat.

Het Domein Risicomonitoring en Informatiegestuurde Veiligheid van de Sector Risico- en Crisisbeheersing brengt die risico’s in beeld.

Dit hebben we in 2023 gedaan door de bekende risico’s in beeld te brengen in ons Regionaal Risicoprofiel 2023-2027. Naast een omschrijving van een groot aantal risicotypen die in onze regio (en grensoverstijgend) aanwezig zijn, zijn daarin ook thema’s geprioriteerd die de komende jaren in ons beleid aandacht moeten krijgen. Dit zijn de vijf thema’s: infectieziekten mens, (digitale) verstoring van vitale infrastructuur, extreem weer, de effecten van maatschappelijke onrust en natuurbranden.

Risico’s zijn altijd in beweging en wij willen onze piketfunctionarissen goed informeren over relevante zaken in de week dat zij hun piket hebben. Elke maandagmiddag vindt een digitale briefing plaats waarin de actuele risico’s gepresenteerd worden. Daarnaast is het digitale Veiligheidsbeeld doorontwikkeld, zodat onze piketfunctionarissen ook een meer uitgebreide duiding van actuele thema’s kunnen lezen.

Om in de toekomst een nóg beter beeld te hebben van actuele thema’s is in 2023 gestart met de ontwikkeling van een digitale Signaalkalender. Deze wordt ontwikkeld door een goede samenwerking tussen de afdelingen Crisisbeheersing, IOA, Informatisering en het programma Informatiepositie.

Met deze digitale tool kunnen wij straks een geografisch beeld schetsen waar en op welk moment mogelijke risico’s in de regio aanwezig zijn. Denk aan evenementen, brandbare natuurgebieden, grote werkzaamheden, weeralarmen, hoogwatermeldingen, etc. Maar ook de stapeling van risico’s wordt hier beter zichtbaar, zodat we ook meer gericht kunnen kijken waar dit kan vragen om een extra stukje voorbereiding.

In 2023 zijn we ook gestart met een 24/7 bereikbaarheid van Risicomonitoring. Hierdoor zijn we altijd bereikbaar als sparringpartner voor onze Calamiteitencoördinator op de meldkamer, maar ook voor onze partners die signalen of risico’s met ons willen delen.

Alle Veiligheidsregio’s in Nederland zetten zich sinds 2023 in voor een versterking van crisisbeheersing en de informatiepositie. We vinden dan ook niet allemaal zelf het wiel uit, maar werken samen in samenwerkingsallianties. VRMWB zit samen met 5 andere Veiligheidsregio’s in het zuiden van Nederland in Fieldlab Zuid-6. Maar ook de samenwerking tussen Veiligheidregio’s en de Rijksoverheid door het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2).

Ga naar de inhoud