Skip to main content

Tijdens de jaarlijkse Nationale Brandpreventieweken wordt aan de hand van een actueel en relevant thema bijgedragen aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. ‘Check rookmelders bij jezelf, maar ook bij anderen’ was de boodschap in 2023.

Hoewel in Nederland de wettelijke verplichting bestaat om op elke woonverdieping rookmelders te hebben, blijken die toch in ongeveer 10% van de woningen te ontbreken. Dat wil zeggen: in 800.000 woningen. Alle reden dus om hier aandacht aan te besteden.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is dieper in de materie gedoken en we hebben speciale aandacht gegeven aan een doelgroep voor wie de standaard rookmelder geen extra veiligheid biedt: doven en slechthorenden.

In samenwerking met o.a. organisaties voor doven en slechthorenden is een campagne uitgerold om mensen met een ernstige hoorstoornis te informeren over verschillende typen rookmelders die speciaal voor hen zijn ontwikkeld. Maar ook om met een goed functionerend gehoor te informeren over omstandigheden waarin doven en slechthorenden met brandveiligheid moeten omgaan.

De meest opvallende uiting was een video van de Brandweervloggers; zij laten jonge en oude mensen aan het woord over de consequenties van doofheid, bespreken aangepaste rookmelders en ondervinden in de praktijk hoe die werken. Deze video werd opgepikt door de landelijke media; zij is in twee edities van het tv-programma 112 Vandaag uitgezonden, waardoor gemiddeld meer dan 400.000 kijkers werden bijgepraat over geluidsversterkers, lichtflitsapparaten en trilplaten voor onder het hoofdkussen tijdens de slaap.

Ga naar de inhoud