Skip to main content

Weten wat de ander bezighoudt, waar behoeften en verwachtingen liggen en daar dan goed op inspelen met onze kennis en kunde. Dat leidt tot een grotere kans op succes. Daarom onderzochten we samen met onze partners en inwoners op een aantal manieren wat er speelt in de samenleving en wat we in de toekomst kunnen verwachten. En dat blijven wij doen!

Strategische Omgevingsanalyse
In 2022 voerden we voor de tweede keer een uitgebreidere strategische omgevingsanalyse uit. Samen met tientallen partners bespraken we de ontwikkelingen die op ons afkomen richting 2030-2035. Volgens een vaste methodiek keken we waar we al rekening mee moeten houden. We organiseerden drie sessies samen met collega’s en vertegenwoordigers van organisaties en een aantal studenten. Mede geholpen door een actuele toekomstverkenning van Brandweer Nederland en een voorselectie van zo’n 50 trendkaarten selecteerden we vijf belangrijke ontwikkelingen: Black Swan, veilig verduurzamen, informatiegestuurde samenleving, maatschappelijke opgave en burger als wereldmacht.

Burgerhulpverlening, we kunnen niet meer zonder
In oktober organiseerden we een themabijeenkomst ‘burgerhulpverlening’ met aansprekende casussen. De politie bracht de zoektocht naar Anne Faber ter sprake. Rijkswaterstaat vertelde over de ontwikkelde visie op burgerhulpverlening na de olielekkage van de Bow Jubail in Rotterdam en bij het opruimen van de Waddeneilanden na het verliezen van containers van de Msc Zoë. Tot slot sprak een brandweercollega over de impact van burgerhulpverlening tijdens een zoektocht naar een jonge man in een kleine gemeenschap. Het deelnemers concludeerden unaniem dat burgers vrijwel altijd van meerwaarde zijn tijdens een crisis en dat het aan ons als professionele hulpverlening is om goed na te denken hoe we dat effectief kunnen doen. Een goed onderwerp om in 2023 mee verder te gaan.

Monitor integrale veiligheid
Data van bekende en minder bekende partners bijeenbrengen om daar gezamenlijke risico’s en kwetsbaarheden uit te halen via een dialoogsessie. Dat doen we sinds enkele jaren via de monitor integrale veiligheid als beleidsinstrument. Het geeft zowel onszelf als onze gemeenten inzicht in ons werk nu en waarin wij (inclusief de gemeenten) in de toekomst moeten investeren. 2022 was het eerste jaar waarin we in alle drie de districten van onze veiligheidsregio een dialoogsessie hielden.

Veilige leefomgeving - Verbindingen met partners brainstormen
Veilige leefomgeving - Verbindingen Overleggen met partners
Ga naar de inhoud