Skip to main content

De mens staat centraal bij alles wat we doen. We geloven dat gelukkige, bevlogen en energieke medewerkers de basis zijn voor een succesvolle organisatie. Daarom werken we met het programma Samen Vitaal aan het bevorderen van gezondheid en het welbevinden van onze collega’s. We richten ons op alle aspecten van vitaliteit: fysiek, mentaal, sociaal en zingeving. We willen vitaliteit onderdeel maken van onze identiteit en het structureel borgen in onze organisatie.

Voor de hele organisatie

In 2023 hebben we flinke stappen gezet op weg naar vitale medewerkers die met bevlogenheid de regio veiliger maken, dwars door de organisatie, op teamniveau en individueel. Onder andere op het gebied van bewustwording en vitale activiteiten voor iedereen, teamworkshops over mentaal welzijn en persoonlijke coaching.

Veilig en verantwoord werken

In 2023 is speciale aandacht uitgegaan naar ondersteuning voor collega’s in aanloop naar het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Deze test heeft als doel te testen of je als brandweerman/-vrouw je werk zonder gevaar voor jezelf, je collega’s en anderen kunt uitoefenen. Want veilig en verantwoord werken staat voorop! Collega’s kunnen onbeperkt gebruik maken van alle sportfaciliteiten in onze regio en onze sportinstructeurs staan voor iedereen klaar. Ook is er een programma op maat om vanuit huis gerichte oefeningen te doen ter voorbereiding op de test.

Sportieve initiatieven

In de week van de vitaliteit organiseerden we vele vitale activiteiten voor en door collega’s. Van samen sporten op de kazerne tot wandelen in de natuur en van een workshop over gewoontegedrag tot een supermarktsafari.

Organisatie-Samen-Vitaal-VRIJ
Ga naar de inhoud