Skip to main content

De organisatie van de incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen (IBGS) is verbeterd. Er zijn nu twee teams Gevaarlijke Stoffen (GS) in onze regio met allebei een eigen voertuig met gaspakdragers. Daarnaast is er een basisontsmettingseenheid in het midden in ons gebied. Door de verbeterde verdeling kan het GS-team sneller bij een incident met gevaarlijke stoffen zijn. Ook kan het makkelijker ingezet worden ter ondersteuning bij kleine incidenten met gevaarlijke stoffen en sneller assistentie verlenen als een lokale eenheid daarom vraagt. Dit jaar zijn alle voorbereidingen gedaan voor deze nieuwe werkwijze. Zo zijn er twee nieuwe voertuigen met nieuw materiaal geschaft. De auto’s zijn ingericht, procedures geactualiseerd en de medewerkers bijgeschoold en beoefend, met als sluitstuk uitgebreide samenwerkingsoefeningen om het hele systeem te testen. Deze vonden plaats bij twee bedrijven in onze regio waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Ga naar de inhoud