Skip to main content

Veilig gedrag van inwoners stimuleren om zo de regio veiliger te maken. Dat doet het taakveld (brand)veilig leven in samenwerking met het programma Risicogerichtheid. Door monitoring hebben we constant zicht op de (brand)risico’s in de woonomgeving.

We onderzoeken of bepaalde doelgroepen vaker met die risico’s te maken hebben en welke factoren daarbij een rol spelen. Vervolgens zetten we interventies op die kunnen helpen om het gedrag veiliger te maken. Soms doen we dat direct en vaak ook indirect, samen met onze netwerken.

Onze ambassadeurs brandveilig leven helpen ons enorm hierbij. Dit zijn inwoners die zich vrijwillig inzetten voor het vergroten van (brand)veilig gedrag. Zo vergroten zij het risicobewustzijn van bewoners bij brand door kennisoverdracht en door het bieden van preventieve handelingsperspectieven. Ook vergroten ze de verantwoordelijkheid en de zelf(samen)redzaamheid van die bewoners. Dit doen ze door onder andere deel te nemen aan lokale evenementen, gebruik te maken van sociale media, relatiebeheer, het verzorgen van home safety checks en het geven van voorlichting aan bewonersplatforms.

Speciaal voor de ambassadeurs Brandveilig Leven organiseerden we een dag in de Risk Factory, onze ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Zo deden zij nog meer kennis op over veilig gedrag en kunnen dit weer gebruiken als zij zich inzetten om (brand)veilig leven te stimuleren.

Redzame samenleving - Ambassadeurs BVL
Ga naar de inhoud