Skip to main content
Oekraïne - Dashboard opvang vluchtelingen

Bij de start van de opvang in maart 2022 werd alles gecoördineerd vanuit de stafsectie Bevolkingszorg. Toen duidelijk werd dat dit een langdurig karakter zou krijgen is de stafsectie afgeschaald en omgezet in een projectorganisatie. Vanaf 1 oktober 2022 bestond de projectgroep ‘Opvang vluchtelingen’ uit een projectleider, een hoofd informatie (HIN), vertegenwoordigers vanuit de districten en een regionaal coördinator vluchtelingenspreiding (RCVS). Insteek van de projectgroep was (en is) het ondersteunen van de bestuurders en de districten, het delen van ontwikkelingen via een updatemail, beantwoorden van vragen en aansluiten bij districtelijke (of indien gewenst gemeentelijke) overleggen. Daarnaast speelt de projectgroep ook een rol in de toegankelijkheid van (maatschappelijke) voorzieningen zoals huisarts, tandarts en onderwijs.

Ga naar de inhoud