Skip to main content

Op een veilige manier data ontsluiten en real time informatie bruikbaar maken als ondersteuning bij incidentbestrijding. En als analysedata inzetten voor een efficiëntere bedrijfsvoering. VRMWB doet het door middel van telemetrie en plukt er de vruchten van.

Telemetrie is het op afstand meten van bepaalde waarden. Op het gebied van meteorologie wordt die data bijvoorbeeld gebruikt om het weer te kunnen voorspellen en in de medische wereld wordt het toegepast om op afstand het hartritme van patiënten te kunnen bewaken. Wij gebruiken het om waardevolle data te verzamelen over onder meer de paraatheid, het gebruik en de staat van onderhoud van onze voertuigen. Maar ook om analyses te maken over incidentbestrijding.

VRMWB loopt voorop als het gaat om de toepassing van telemetrie in het dagelijks functioneren van de brandweer. Misschien wel de belangrijkste reden daarvoor is dat we binnen onze organisatie de krachten bundelen van de afdeling Techniek, onze eigen softwareontwikkelaars en mensen van de afdeling Onderzoek en analyse.

In 2023 zijn er 45 voertuigen voorzien van telemetrie, inmiddels zijn er in totaal bijna honderd voertuigen ‘connected’. Daarnaast zijn er verschillende producten opgeleverd die bijdragen aan het continu verbeteren en efficiënter maken van onze brandweerzorg:

  • Realtime voertuigdata in onze eigen operationele viewer tijdens incidente,  zoals watertank-, schuimtank- en brandstoftankniveau en waterflow en druk.
  • Paraatheidsmonitor materieel: een accuraat inzicht in de conditie en staat van onderhoud van materieel.
  • Notificaties bij storingen: tijdig ingrijpen voorkomt onnodige schade en de beschikbare data worden gebruikt voor trendanalyse.
  • Voertuigdata als input voor evaluaties: inzicht in onder andere watertransport, waterverbruik en succes van de tactiek, data die ook worden ingezet voor opleiding en training.
  • Voertuigdata als input voor het project dynamisch alarmeren.

Ook zetten we, op kleine schaal, stappen in de verkenning van de mogelijkheden van AI (kunstmatige intelligentie). Dit jaar hebben we daarbij hulp gekregen van drie studenten van de master Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit. Zij hebben onderzocht hoe we een specifiek AI-model kunnen trainen en gebruiken op de telemetriedata van onze voertuigen, bijvoorbeeld bij het voorspellen en efficiënter organiseren van onderhoud aan de voertuigen en het vinden van patronen in data die input leveren voor het project dynamisch alarmeren.

Ga naar de inhoud