Skip to main content

Iedereen kijkt naar risico’s vanuit zijn eigen bril en duidelijk is dat die diverse brillen niet zomaar hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk om samen naar risico’s te kijken. Dan kunnen diverse belangen worden benoemd om daarna via dialoog keuzes te maken in de aanpak voor de toekomst. Dit brachten we samen in een ontwikkelde methodiek ‘veilige en gezonde wijkaanpak’. Hierin inventariseren we samen met gemeenten op basis van beschikbare data welke wijken kwetsbaarheden hebben op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Vervolgens gaan we samen met partners in gesprek om die kwetsbaarheden te duiden en een plan van aanpak op te stellen. Uiteraard hebben ook de inwoners en ondernemers hierin een rol. In 2021 startten we pilots in de gemeente Waalwijk en Oosterhout.

Ga naar de inhoud