Skip to main content

Er wordt hard gewerkt om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) klaar te maken. Dit fundament van de Omgevingswet is noodzakelijk voor burgers en ondernemers, maar ook voor de overheden om de aanvragen voor een bouw- of milieuvergunning of Ruimtelijk Besluit aan te vragen en of te toetsen. Bij de start van de Omgevingswet gelden nieuwe regels waardoor het straks eenvoudiger is om aanvragen te doen. Achter de schermen worden aanvragers dan door het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (OB) geloodst.

De start van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 2023 en dat gaf ons de kans om onze processen en vakkennis Omgevingswetproof te gaan maken. De gemeenten en Omgevingsdienst gaan ook verder om alles in gereedheid te brengen en de veiligheidsregio sluit hier met andere partners bij aan. Wij gebruikten de extra tijd om workshops te geven aan de eigen collega’s om meer kennis te delen over de omgevingswet. We gaan nu aan de hand van voorbeelden uit de praktijk verder oefenen en vaardigheden opdoen.

Ga naar de inhoud