Skip to main content

Zonnepanelenbrand is een relatief nieuw fenomeen. Er bestaan wel protocollen voor het bestrijden van dit soort branden. Deze worden in het vakbekwaamheidsprogramma van de brandweer ook behandeld. Het bestrijden van de gevolgen van een zonnepanelenbrand hebben we nog niet helemaal gedekt. Vooral als het gaat om de verspreiding van de glas- of foliedeeltjes.

In 2023 vond in Etten-Leur kort na elkaar twee keer een zonnepanelenbrand plaats. Bij een van de branden was de hitteontwikkeling zo groot dat het dak met vijfduizend zonnepanelen implodeerde, met als gevolg dat tot zes kilometer in de omtrek de resten van de zonnepanelen werden aangetroffen. Dit betrof kleine stukken PV-folie; een heel dun en flexibel materiaal, gemaakt van silicium en bedoeld om het zonlicht op te vangen. Omdat dit materiaal zo licht van gewicht is, kan het makkelijk door de wind worden meegenomen en is het lastig om precies te traceren waarheen.

Silicium wordt vaker gebruikt in bouwmaterialen, er wordt glas van gemaakt en het wordt toegepast in computerchips. Het is niet giftig en heeft geen effect op landbouwgewassen als het in de grond verdwijnt wordt. Een van de eigenschappen van siliciumfolie in zonnepanelen is echter dat het scherpe randen kan hebben. Als het in kleine stukjes uitwaaiert, kan het daardoor schadelijk zijn voor het vee op het land, wilde dieren en huisdieren.

Een belangrijke vraag is dus: welke acties moeten worden ondernomen als de brandresten zijn verwaaid en wie draagt zorg voor wat? Op het moment van de eerste zonnepaneelbrand in Etten-Leur hadden we geen kant-en-klaar handelingsperspectief voorhanden. Uiteindelijk was het met handschoenen de resten oppakken en bij het restafval gooien, dieren op stal houden en ingekuilde voer goed inspecteren het advies.

Rapport NIPV

In 2022 heeft het NIPV een rapport uitgebracht over de consequenties van een zonnepanelenbrand. Het gaat over welke stoffen en materialen door een brand verspreid worden, in welke hoeveelheden en tot hoever in de omtrek het zich kan verspreiden en wat de risico’s zijn. Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is om afspraken te maken met alle betrokkenen partijen.

Door de eerste brand snel te evalueren en door in kaart te brengen wat de verantwoordelijkheid en rol is van betrokkenen zoals Salvage, reconditioneringsbedrijven, de omgevingsdienst en de gemeente, waren we in staat drie weken later bij de tweede brand in Etten-Leur sneller concrete informatie en een handelingsperpectief te verspreiden.

Ga naar de inhoud