Skip to main content
 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in het jaar 2023

2023,

een jaar van vooruitkijken

Jolanda Trijselaar,
Algemeen directeur

Lees het voorwoord

Samen maken we de regio veiliger

Samen maken we de regio veiliger

Samen maken we de regio veiliger

Samen maken we de regio veiliger

Samen maken we de regio veiliger

Samen maken we de regio veiliger

Incidenten in 2023

In 2023 hadden we 7331 incidenten
2741
Uitrukken voor brand zoals natuurbranden en brand in gebouwen
1039
Uitrukken voor dienstverlening zoals liftopsluiting en incidenten met dieren
937
Uitrukken voor incidenten op het gebied van leefmilieu zoals uitval nutsvoorziening en stankoverlast

Opvallende incidenten

In 2023 hebben we met succes vele incidenten bestreden. Er waren 6 GRIP incidenten. Grip staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Als het effect en de gevolgen van het incident groter en complexer worden, schalen we op naar een hoger GRIP niveau. Van de 6 GRIP incidenten in 2023 waren er vier GRIP 1 en twee GRIP 2. Ook incidenten die niet opgeschaald worden naar een GRIP kunnen grote impact hebben of op een andere manier bijzonder zijn. Deze 6 incidenten sprongen er in 2023 het meest uit:

Hulpvaardig en slagvaardig

Hulpvaardig en slagvaardig 2023
4 maart 2024

Ontwikkelen soft skills met Team Resource Management

In 2023 heeft het MOTO-team (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) het initiatief genomen om het belang van soft skills bij crisisteams onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt volgens de…
Hulpvaardig en slagvaardig 2023
4 maart 2024

Brandonderzoek

Brandonderzoek is de manier voor de brandweer om zo veel mogelijk kennis, inzicht en informatie te vergaren over incidenten. Dat is belangrijk omdat we van elk incident kunnen leren; over…
Hulpvaardig en slagvaardig 2023
1 maart 2024

Uniformiteit in het operationele uniform

Sinds dit jaar lopen al onze brandweermensen in een nieuw operationeel uniform. Dit is de kleding die gedragen wordt tijdens werkzaamheden voor onze veiligheidsregio op kantoor en bij de repressieve…
Hulpvaardig en slagvaardig 2023
1 maart 2024

Perspectief op een toekomstbestendige brandweer

Innovatieve technologieën en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, de samenleving is volop in beweging en iedereen probeert daarin de juiste weg te vinden op weg naar de toekomst. Dus ook…
Hulpvaardig en slagvaardig 2023
1 maart 2024

Drones maken het werk veiliger

Elk middel dat kan helpen om het werk van de brandweer efficiënter, doelgerichter, succesvoller maar vooral ook veiliger te maken, is welkom. En dus staat ook in de wereld van…
Hulpvaardig en slagvaardig 2023
1 maart 2024

Nieuwe Handcrew Zuid-Nederland: specialisten in natuurbrandbestrijding

Meer mogelijkheden om natuurbranden beter, sneller en effectiever te bestrijden. Met dat oogmerk hebben zes veiligheidsregio’s in het zuiden van het land de krachten gebundeld en de Handcrew Zuid-Nederland in…

Redzame samenleving

Redzame Samenleving 2023
1 maart 2024

Online schoorsteenbrandcampagne

Ongeveer 1 op de 3 branden in de regio is een schoorsteenbrand. Het niet op tijd laten vegen van de schoorsteen is daar een belangrijke oorzaak van. Nadat tijdens de…
Redzame Samenleving 2023
1 maart 2024

Op weg naar een veilige en gezonde wijk

Gemeenten, politie, brandweer, GGD en andere hulpverleners werken vaak vanuit de eigen discipline aan preventie. Een gezamenlijke aanpak voor veiligheid aan de ‘voorkant’ is nog relatief onbekend terrein. Ook gezamenlijk…
Redzame Samenleving 2023
1 maart 2024

Ervaring Risk Factory in praktijk gebracht

Met een groep kinderen in een dagdeel negen verschillende soorten gevaren en risico’s onder de loep nemen. Dat is wat de Risk Factory belooft, waarmaakt en waar ze succesvol mee…
Redzame Samenleving 2023
1 maart 2024

Rookmelders voor doven en slechthorenden

Tijdens de jaarlijkse Nationale Brandpreventieweken wordt aan de hand van een actueel en relevant thema bijgedragen aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. ‘Check rookmelders bij jezelf, maar ook…
Redzame Samenleving 2023
1 maart 2024

Leren leven met vuur in de natuur

Onder invloed van klimaatverandering worden de zomers warmer en regent het minder vaak, maar als het regent is er sprake van heel veel neerslag. Dat heeft effect op de natuur.…

Veilige leefomgeving

Veilige leefomgeving 2023
1 maart 2024

Zonnepanelenbrand, een nieuwe realiteit

Zonnepanelenbrand is een relatief nieuw fenomeen. Er bestaan wel protocollen voor het bestrijden van dit soort branden. Deze worden in het vakbekwaamheidsprogramma van de brandweer ook behandeld. Het bestrijden van…
Veilige leefomgeving 2023
1 maart 2024

Brandkranen in kaart gebracht

Een goede bluswatervoorziening is essentieel voor het werk van de brandweer. Bluswater is, onder andere, beschikbaar via brandkranen die weer zijn aangesloten op het drinkwaterleidingnet. De brandkranen worden beheerd door…
Veilige leefomgeving 2023
1 maart 2024

Nieuwe leergang evenementen en veiligheid

2023 was het eerste jaar na het uitbreken van de covidcrisis met een volledig evenementenseizoen zonder beperkingen. Iedereen mocht in vrijheid en blijheid weer naar feesten, festivals en concerten, en…
Veilige leefomgeving 2023
1 maart 2024

De energietransitie: veiligheid in een veranderende wereld

De overgang van fossiele brandstoffen zoals olie en gas naar schonere energiedragers zoals elektriciteit en waterstof is volop aan de gang. Hoe meer er gebruik wordt gemaakt van schone energiebronnen,…

Wendbaar en duurzaam

Wendbaar en duurzaam 2023
4 maart 2024

Duurzaamheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Dat is waar VRMWB naar streeft. Een stevige ambitie die geleidelijk wordt ingevuld met uiteenlopende initiatieven en maatregelen. Soms grootschalig, soms heel klein. Maar allemaal…
Wendbaar en duurzaam 2023
1 maart 2024

Informatieveiligheid begint bij jezelf

Informatieveiligheid is een belangrijk thema voor onze organisatie. We willen onze gegevens en die van onze klanten, partners en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen ongewenste inbreuken, verlies of misbruik.…
Wendbaar en duurzaam 2023
1 maart 2024

Samen Vitaal

De mens staat centraal bij alles wat we doen. We geloven dat gelukkige, bevlogen en energieke medewerkers de basis zijn voor een succesvolle organisatie. Daarom werken we met het programma…
Wendbaar en duurzaam 2023
1 maart 2024

Nieuwe wervingscampagne

Vanuit het Rijk zijn in 2023 structurele gelden toegekend aan alle veiligheidsregio’s ter versterking van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Om te komen tot een toekomstbestendige, robuuste crisisorganisatie heeft de…

Inzoomen op

Informatiegestuurd

Inzoomen op: Informatiegestuurd
4 maart 2024

Heldere inzetverslagen zorgen voor een betere informatiepositie

Het inzetverslag, de vragenlijst die de brandweerploeg invult na een inzet, zorgt voor betere incidentdata en is daarmee waardevol voor onze werkzaamheden. In 2023 hebben we de vragen die we…
Inzoomen op: Informatiegestuurd
4 maart 2024

Telemetrie als bron voor analyse, evaluatie en beleid

Op een veilige manier data ontsluiten en real time informatie bruikbaar maken als ondersteuning bij incidentbestrijding. En als analysedata inzetten voor een efficiëntere bedrijfsvoering. VRMWB doet het door middel van…
Inzoomen op: Informatiegestuurd
4 maart 2024

Onderzoek naar meldingen van gaslekkages

Steeds vaker rukt de brandweer uit voor een melding van een gaslucht of een gaslekkage. Bij dat type incident wordt de brandweer ingezet voor veiligheid van de omgeving. De netbeheerder,…
Inzoomen op: Informatiegestuurd
4 maart 2024

Hackaton Port of Moerdijk: een samenwerking om trots op te zijn

Een hackaton is een manier om in een sneltreinvaart op zoek te gaan naar innovatieoplossingen voor complexe vraagstukken. In kleine groepen strijden deelnemers met elkaar om uit de meest wilde…

Versterking crisisbeheersing

Inzoomen op: Versterking crisisbeheersing
4 maart 2024

Nieuwe organisatie bevolkingszorg

Om ervoor te zorgen dat in een veranderende samenleving alle betrokkenen op de beste manier de beste bevolkingszorg kunnen bieden, heeft in 2023 binnen 24 gemeenten van VRMWB een professionalisering…
Inzoomen op: Versterking crisisbeheersing
4 maart 2024

Extra geld voor de versterking van de crisisbeheersing

Naast brandweerzorg maakt risico- en crisisbeheersing deel uit van de veiligheidsregio. Naar aanleiding van de recente grootschalige crises hebben de veiligheidsregio’s en ministerie J&V gekeken naar de positie en de…

Risicogericht werken

Inzoomen op: Risicogericht werken
4 maart 2024

Risicomonitoring: Samen vooruitkijken, duiden en anticiperen

De coronacrisis, hoogwater, droogte en vluchtelingenstromen als gevolg van internationale conflicten. Zomaar een paar grote thema’s die de afgelopen jaren voorbijkwamen en nog steeds actueel zijn. Een goede voorbereiding kost…
Inzoomen op: Risicogericht werken
4 maart 2024

Nieuwe methode van evalueren incidenten werpt vruchten af

De brandweer opereert steeds meer als een lerende organisatie. De ervaringen die in praktijk worden opgedaan vormen de basis voor het verzamelen en analyseren van informatie over wat er goed…
Inzoomen op: Risicogericht werken
4 maart 2024

Afvalbranden

Een brand bij een afval- of recyclebedrijf kan grote gevolgen hebben. Niet omdat er veel slachtoffers vallen. Maar wel omdat dergelijke branden om de inzet van veel mensen en materieel…

In de media

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

We zetten de social mediakanalen van onze veiligheidsregio in om onze inwoners en organisaties te bereiken en belangrijke boodschappen te verspreiden. Zo plaatsten we elke maand een aankondigingsbericht voor het luchtalarm, deelden we verhalen van onze collega’s en lieten we oefeningen en samenwerkingen zien.

Opvallende berichten van de veiligheidsregio

Brandweer Midden- en West-Brabant

Op de social mediakanalen van onze brandweer informeerden we inwoners en medewerkers over ontwikkelingen in onze organisatie en onze uiteenlopende werkzaamheden. Ook dit jaar is weer veel content de revue gepasseerd. Zo plaatsten we elke vrijdag een recap, waarin we een greep van de brandweerinzetten laten zien. We hadden een succesvolle 1 april grap ‘GO Brandweer App’ en we lanceerden de Brandweer game op het YouTube kanaal van de Brandweervloggers. Daarnaast vergrootten we de zelfredzaamheid van de inwoners door het plaatsen van relevante campagnes, zoals veilig stoken en de brandpreventieweken.

Opvallende berichten van de brandweer

Onze regio

Midden- en West-Brabant is een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners, mooie natuur, veel evenementen en een groeiende economie. Onze veiligheidsregio bestaat uit 24 gemeenten en beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland. Wij hebben 70 brandweerkazernes, ons brandweeropleidingscentrum Safety Village en de Risk Factory.

Onze regio-iconen_1,2 miljoen inwoners-1

1,2 miljoen
inwoners

Onze regio-iconen_2100 km2 oppervlakte

2100 km2
oppervlakte

Onze regio-iconen_24 gemeenten

24
gemeenten

Onze regio-iconen_70 brandweerkazernes

70
brandweerkazernes

Onze regio-iconen_Safety Village

Safety Village

Risk Factory-1

Risk Factory

Onze mensen

Onze regio-iconen_1272 brandweervrijwilligers

1269
brandweervrijwilligers

Onze regio-iconen_220 beroepsbrandweer

219
beroepsbrandweer

Onze regio-iconen_364 overig personeel

384
overig personeel

Missie & Ambitie

We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. Onze mensen zijn vitaal en dragen professioneel en met passie bij aan een veilige regio. We zijn paraat en klaar voor actuele uitdagingen in alle fases van de veiligheidsketen. We werken met onze (veiligheids-)partners samen aan het voorkomen en verkleinen van risico’s en incidenten in de regio én we zijn voorbereid op en staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We zijn een betrouwbare partner in het netwerk van publieke veiligheid en gezondheid.

Met 24 gemeenten, brandweer, GHOR en politie bundelen wij de krachten in de regio. Zo zijn we goed voorbereid op rampen en crises.

Brandweer Midden- en West-Brabant maakt deel uit van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De GHOR Brabant Midden-West-Noord is partner van Veiligheidsregio MWB en voorkomt en beperkt gezondheidsschade.

Beleid en planvorming

2023 was de start van een nieuwe beleidsperiode. Wij stelden ons nieuwe Beleidsplan 2023 – 2027 vast. Hierin presenteren we voor 4 jaar onze voornemens om invulling te geven aan onze missie. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en met wie doen we dat? We leggen onze focus voor de langere termijn vast.

Samen met dit beleidsplan zijn ook het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Crisisplan en het beleidsplan Moto geactualiseerd. Deze plannen vind je op onze website.

Doorkijk 2024

Ook in 2024 stimuleren we veilig gedrag en zelfredzaamheid van de samenleving. Risico’s zijn er immers altijd. We staan 24/7 paraat en versterken onze beschikbaarheid en bieden van daaruit daadkrachtig hulp bij incidenten, rampen en crises. We werken binnen het thema Klimaatveiligheid aan de beheersing van natuurbrand en extreem weer om redzaamheid te vergroten. We proberen hierbij te komen tot een basis aanpak die veilig gedrag en redzaamheid bevordert. Het organiseren van ketenregie en een adviesproces meer gericht op het versterken van de fysieke veiligheid zijn hiervoor nodig.

Om onze paraatheid te garanderen brengen we de beschikbaarheid van onze functies beter in beeld. We kijken ook welke brandweerzorgconcepten en arbeidsarrangementen we op basis van flexibele voertuigbezetting in de toekomst kunnen inzetten bij paraatheidsproblemen. Verder ontwikkelen we verschillende arbeidsarrangementen om mensen meer mogelijkheden te geven bij ons te komen werken.

We stellen dit jaar een dekkingsplan vast met gebiedsgerichte opkomsttijden en ontwikkelen de vernieuwde organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie verder. Dit alles doen we binnen een meer landelijke agenda voor crisisbeheersing.

We versterken onze positie als aantrekkelijke werkgever. Ook reduceren we systematisch en planmatig onze CO2-voetafdruk. Tot slot gaan we als veiligheidsregio deel uitmaken van de ‘Vitale digitale infrastructuur’

Dit alles doen we ook in 2024 vanuit onze missie ‘Samen maken we de regio veiliger’.

Ga naar de inhoud